Formacja

      Są to konspekty dla animatorów i uczestników małych grupek funkcjonujących w naszej wspólnocie. Formacja ta powstała po długich poszukiwaniach, czerpaniu z różnych źródeł: Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu Światło-Życie, Karmelu i innych.. Oczywiście każdy może korzystać (w dobrym celu) z tego co udało nam się wypracować. Będziemy wdzieczni za każdą uwagę dotyczącą tego nauczania.

Lp.

                                            Tytuł i opis konspektu

Dla animatora

Dla uczestnika

Formacja podstawowa - kerygmat
1. Miłość Boża Miłość Boga Miłość Boga
2. Grzech Grzech Grzech
3. Zbawienie w Jezusie Zbawienie w Jezusie Zbawienie w Jezusie
4. Wiara i nawrócenie Wiara i nawrócenie Wiara i nawrócenie

5.

Jezus jest Panem Jezus jest Panem Jezus jest Panem
6. Duch Święty (1) Duch Święty (1) Duch Święty (1)
7. Wspólnota Wspólnota Wspólnota
8. Słowo Boże Słowo Boże Słowo Boże
9. O modlitwie Modlitwa
10. Spowiedź Spowiedź
Formacja wiary
11. Być uczniem Jezusa Uczniostwo Uczniostwo
12. Rozwój wiary chrześcijanina Rozwój wiary
13. Duch Święty (2)- Jezus i Nikodem Duch Święty (2)
14. Ewangelizacja Ewangelizacja Ewangelizacja
15. Świadkowie miłości (3)- Motywacja chrześcijanina do ewangelizowania Świadkowie miłości (3)
16. Świadkowie miłości (4)- Przeszkody w dawaniu świadectwa Świadkowie miłości (4)
17. Świadkowie miłości (5)- Lęk przed niepowodeniem w ewangelizacji Świadkowie miłości(5)
18. Walka duchowa (1)- Moja pozycja w Chrystusie Walka duchowa (1)
19. Walka duchowa (2)- Z kim walczymy? Walka duchowa (2)
20. Walka duchowa (3)- Działanie złego Walka duchowa (3)
21. Wypłyń na głębię (1)- [Łk 5,4-11] Wypłyń na głębię (1)
22. Wypłyń na głębię (2) - Wpatrywać się w blicze Pana Wypłyń na głębię (2)
23. Wypłyń na głębię (3)- Świętość Wypłyń na głębię (3)
24. Wypłyń na głębię (4) - Modlitwa
25. Wypłyń na głębię (5)- Budowanie dzieł Boga Wypłyń na głębię (5)
26. Adwent- Tęsknota za Panem Adwent

ihop

 

spiewnik